Ưu đãi học phí trường anh ngữ CELLA năm 2020

 * Mức ưu đãi: 

  • Đăng ký từ 4 – 7 tuần: Giảm ngay 100 USD.
  • Đăng ký từ 8 – 11 tuần: Giảm ngay 200 USD.
  • Đăng ký trên 12 tuần: Giảm ngay 300 USD.

* Thời gian học: Không giới hạn số tuần học.

* Học viên nhập học từ 01/03/2020 – 30/05/2020.

Trả lời