FELLA

8 điểm đặc trưng của FELLA

  • Môi trường học tập thoải mái và hiệu quả tại thành phố biển Cebu, Philippines
  • Có 2 campus để học viên lựa chọn: FELLA1 với loại hình tự do, thoải mái (Semi Sparta/J Sparta) hoặc FELLA 2 với chương trình Sparta phù hợp với khả năng của học viên. Học viên có thể chuyển đổi campus miễn phí, thuận tiện
  • Chương trình giảng dạy đa dạng phù hợp với các nhu cầu học viên: ESL, IELTS, Business, Junior…
  • Quản lý và duy trì tỷ lệ tham gia lớp học của học viên trên 98%, tỷ lệ giáo viên vắng mặt dưới 1%
  • Giáo viên được tuyển dụng và đào tạo với quy chuẩn nghiêm ngặt. Hơn 60% giáo viên của trường đã giảng dạy liên tục tại trường hơn 6 năm.
  • Học viên đa dạng quốc tịch: 40% Hàn Quốc, 40% Nhật Bản, 15% Trung Quốc, 5% quốc tịch khác.
  • Thư viện mở của 24/24 giờ, với chỗ ngồi chỉ định, có giáo viên hướng dẫn trong quá trình tự học.
  • Học viên học tại trường được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích. Hoạt động tình nguyện được tổ chức hàng tháng, học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi tham gia.
Giới thiệu trường
Các hình thức học tập

CƠ SỞ VẬT CHẤT

FELLA 1 : Semi- sparta & J-sparta

Toàn cảnh FELLA 1

FELLA 2: Sparta / J – Sparta

toàn cảnh FELLA 2

KHÓA HỌC

CƠ SỞ VẬT CHẤT

KÝ TÚC XÁ

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Trả lời