Ưu đãi từ Pines Academy tháng 12/2019

Chương trình 1: Giảm đến 200 USD cho học viên nhập học tháng 12/2019

Chương trình 2: Giảm 100 USD cho học viên nhập học vào ngày 15/02/2020

(Điều kiện áp dụng: Khóa học tối thiểu 8 tuần)

Chương trình 3: Giảm 70 USD/4 tuần cho học viên đăng ký khóa học trước 3 tháng.

(Áp dụng cho đăng ký khóa học từ 8 tuần bất kỳ trong năm 2020)

Trả lời